Ganz Auto Center

Politică de confidențialitate

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Utilizarea site-ului ganzauto.ro de către dumneavoastră se supune termenilor și condițiilor de utilizare și politicii de confidențialitate și implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea.


Ganz Auto Center se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de către dumneavoastră prin intermediul site-ului ganzauto.ro, prin utilizarea formularului de comandă sau a formularului de contact, așa cum prevăd dispozițiile Legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale. Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Ganz Auto Center în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Scopul colectării datelor

La înregistrarea în cont v-ați dat acordul asupra utilizării datelor dvs. cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării website-ului ganzauto.ro, noilor oportunități oferite de Ganz Auto Center și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dumneavoastră.


Datele dumneavoastră sunt utilizate în următoarele scopuri:

 • Pentru a definitiva rezervările şi achiziţiile pe care le-aţi efectuat prin intermediul website-ului nostru, precum și pentru a răspunde cât mai eficient la cererile primite din partea dumneavoastră.
 • Pentru a vă furniza un serviciu personalizat şi de a vă asigura că nu veţi omite nicio ofertă sau informaţie care v-ar putea interesa.

Datele furnizate (nume, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt obligatorii pentru scopul în care au fost preluate la acel moment și a putea procesa solicitările și pentru a fi contactat în cazul unei eventuale situații.

 • Întocmirea contractelor, facturilor proforme și fiscale.
 • Îndeplinirea unor obligații legale (exemplu: evidența contabilă și raportările către instituțiile abilitate).
 • Alte scopuri administrative și analize interne.
 • Transferul datelor cu caracter personal către terți.

Ganz Auto Center înțelege importanța protejării confidențialității informațiilor furnizate de către clienții săi, de aceea nu vindem și nici nu distribuim informații personale către terțe părți.


Ganz Auto Center transmite informațiile cu caracter personal, conform obligațiilor legale, în cazurile legate de desfășurarea activității:

 • Agenției Naționale de Administrare Fiscală
 • Altor Organe și Instituții abilitate ale statului
 • Serviciului de contabilitate
 • Procesatorului de plăți prin card

Ganz Auto Center poate, de asemenea, să transmită informații cu caracter personal terților în următoarele cazuri: cu acordul dumneavoastră;

 • dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • în cazul în care informația este necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dumneavoastră, companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de Ganz Auto Center doar în măsura în care este necesară;
 • în cazul în care activitățile și acțiunile dumneavoastră contravin termenilor și condițiilor statuate de Ganz Auto Center;
 • în cazul în care Ganz Auto Center fuzionează sau este achiziționată total sau parțial de o altă companie, iar baza de date este transferatăa noului operator;
 • în cazul în care Ganz Auto Center devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței.

Persoanele ale căror date cu caracter personal au fost colectate au următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, în ce scop se prelucrează datele, cui le-ar putea dezvălui, obligația furnizării datelor
 • dreptul de acces la date (furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuită) prin solicitare trimisă la office@ganzauto.ro.
 • dreptul de intervenție (persoana vizată poate cere rectificarea, actualizarea, ștergerea sau anonimizarea datelor personale) prin solicitare trimisă la ganzauto.ro.
 • dreptul de opoziție (puteți cere operatorului să nu vă prelucreze datele în scop de marketing)
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului)
 • dreptul de a face plângere la autoritatea națională de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)
 • dreptul de a se adresa justiției

Perioada pentru care sunt păstrate datele cu caracter personal

Având în vedere că scopul principal pentru care sunt colectate datele cu caracter personal este reprezentat de procesul de interacțiune cu site-ului ganzauto.ro, precum și acțiunile de rezervare și achiziție de produse, datele vor fi păstrate pentru perioada necesară pentru derularea acestui proces, pentru interacțiunea ulterioară, precum și pentru perioada prevăzută de legea fiscală.

Controlul accesului și securitatea

Din motive de securitate, datele clienților nu pot fi accesate direct decât de către reprezentanții Ganz Auto Center. La cerere, clienții pot fi informați cu privire la, respectiv pot solicita actualizarea datelor cu caracter personal în mod gratuit. Protecția datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.

Modificări ale politicii de confidențialitate

Dacă vom considera că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagină pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne scrieți pe e-mail. Vă mulțumim că folosiți serviciile Ganz Auto Center.