Ganz Auto Center

Termeni și Condiții

Informare

Site-ul ganzauto.ro este deținut de GANZ AUTO CENTER SRL cu sediul social în Mun. Iași, Strdl. Clopotari 8B, înregistrată la ONRC sub nr. J22/304/2020 , având C.U.I. nr. 42196779, denumită in continuare Ganz Auto Center.

Proprietate intelectuală

Materialele întegrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Ganz Auto Center sau a partenerilor săi. Copierea sau reproducerea acestor materiale este strict interzisă. Tipărirea sau salvarea electronică a paginilor site-ului este permisă atât timp cât scopul este strict pentru uz personal. Aceste materiale descărcate intră sub incidența Termenilor si Condițiilor prezente.

Drepturi de autor

Toate drepturile sunt rezervate. Textele, imaginile, grafica, animaţiile, clipurile video şi aranjarea acestora pe site-ul Ganz Auto Center sunt subiect pentru drepturi de autor şi de protecţie a proprietăţii intelectuale. Aceste obiecte nu pot fi copiate pentru utilizare comercială sau distribuire şi nici nu pot fi modificate sau postate pe alte site-uri. În conținutul site-ului se găsesc cuvinte și imagini pentru care Ganz Auto Center nu are drept de autor cum ar fi nume, modele și mărci de autoturisme cu emblemele si siglele aferente.

Acuratețea informațiilor

Acest site conține informații cu scop informativ și care sunt adresate clienților și potențialilor clienți ai Ganz Auto Center. Ganz Auto Center face tot posibilul ca datele conținute în acest site să fie corecte și actualizate. Ganz Auto Center își rezervă dreptul de a modifica informația conținută în acest site în orice moment, fără nicio notificare prealabilă.

Protecția datelor personale

Ganz Auto Center va procesa datele furnizate voluntar de dumneavoastră cu maximă confidențialitate, în conformitate cu legile aflate în vigoare. Colectarea, stocarea, procesarea, arhivarea și distrugerea datelor dumneavoastră se va face in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul colectării datelor dumneavoastră este îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre astfel încât să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră cu produse și servicii personalizate. Informațiile furnizate pot fi folosite doar de către Ganz Auto Center și împuterniciții acesteia. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor personale, aveți următoarele drepturi:


  • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
  • Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica daca prelucrarea este întemeiată.
  • Dreptul de a rectifica datele (art.16): Persoana vizată poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit.
  • Dreptul de a fi uitat (art.17): Când procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul
  • Dreptul de restrictionare a prelucrarilor (art.18): Persoana vizată poate cere restricționarea datelor folosite sau a transferului de date.
  • Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizată are dreptul de a solicita portarea datelor intre Operatori.
  • Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări
  • Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.